Forskningen bak Easychange

Dette er mest beregnet på deg som er interessert i psykologi eller kanskje er fagperson eller forsker selv.

Her kan du se en del av det vitenskapelige grunnlaget for Easychange.

Til slutt kommer du til vitenskapelige artikler vi har publisert og til listen over annen relevant forskning.

Over 50 unike prosesser

De siste 40 årene har det vært forsket mye på hvordan psykologi kan hjelpe helt vanlige mennesker til å ha det bedre i hverdagen.

De fleste har hørt om mindfullness og kanskje om positiv psykologi. Dette er noen av resultatene fra denne forskningen.

Men det er også oppdaget mye, mye mer, som folk flest dessverre ikke har fått glede av ennå.

For eksempel hvorfor det er er så vanskelig å forandre vaner eller andre ting vi gjør ofte.

Og hvordan vi kan gjøre det lettere ved å styre hjernen bedre.

Til sammen har forskningen avdekket over 50 unike prosesser som kan foregå i hjernen i løpet av et endringsforsøk.

I Easychange kaller vi dem for prediktorer, fordi de predikerer utfallet av endringsforsøket.

Her er noen av dem:

Hyperbolic discounting (Du toner ned et fremtidig mål til fordel for en kortsiktig impuls)

Snowballing (Du gir opp endringsforsøket på grunn av en glipp)

Selfhandicapping (Du lager deg unnskyldninger på forhånd)

Ego depletion (Viljestyrken blir sliten etter hvert og det kan gjøre at du gir opp)

Dette er bare 4 av over 50 prosesser. Mye av arbeidet med å utvikle Easychange har gått ut på å forstå prosessenes kronologi innenfor et stort område av atferdsendringer.

Programmene er bygget opp rundt denne kronologien med generiske og områdespesifikke prediktorer.

Du kan lese mer om prosessene i de vitenskapelige artiklene.

500 dokumenterte
løsninger

Heldigvis har den samme forskningen også dokumentert over 500 forskjellige teknikker, terapier og metoder som kan bidra til å oppnå et positivt utfall av de forskjellige prosessene.

Vi kaller dette interventer.

Vi har lagret alle prediktorene og interventene i vår database, Psybase og har utviklet et proprietært IT-verktøy som kombinerer interventene med forekomstene av generiske og programspesifikke prediktorer for et bestemt endringsområde, til stammen for et program.

Denne stammen tilføres så brukervennlig tekst og design.

Summary of main methodologies in English

Layer 1: The theoretical foundation

 1. Goals, intentions, and successful change
 2. Self-determination theory
 3. Self-efficacy theory
 4. Self-regulation: from change initiation to change maintenance.
 5. Positive psychology
 6. The chronology of change

Layer 2: Basic therapeutic principles

 1. Motivational interviewing
 2. Cognitive behavioural therapy
 3. Metacognitive behavioural theory
 4. Affect regulation

Layer 3: Predictors of successful change

We operate with 24 generic predictors. In addition to these, we also add a large number of domain specific predictors.

Please see the articles for more details.

Forskningen
bak Easychange

Dette er mest beregnet på deg som er interessert i psykologi eller kanskje er fagperson eller forsker selv.

Her kan du se en del av det vitenskapelige grunnlaget for Easychange.

Til slutt kommer du til vitenskapelige artikler vi har publisert og til listen over annen relevant forskning.

Over 50
unike prosesser

De siste 40 årene har det vært forsket mye på hvordan psykologi kan hjelpe helt vanlige mennesker til å ha det bedre i hverdagen.

De fleste har hørt om mindfullness og kanskje om positiv psykologi. Dette er noen av resultatene fra denne forskningen.

Men det er også oppdaget mye, mye mer, som folk flest dessverre ikke har fått glede av ennå.

For eksempel hvorfor det er er så vanskelig å forandre vaner eller andre ting vi gjør ofte.

Og hvordan vi kan gjøre det lettere ved å styre hjernen bedre.

Til sammen har forskningen avdekket over 50 unike prosesser som kan foregå i hjernen i løpet av et endringsforsøk.

I Easychange kaller vi dem for prediktorer, fordi de predikerer utfallet av endringsforsøket.

Her er noen av dem:

Hyperbolic discounting (Du toner ned et fremtidig mål til fordel for en kortsiktig impuls)

Snowballing (Du gir etter for en serie fristelser som fører til at du gir opp)

Selfhandicapping (Du lager deg unnskyldninger på forhånd)

Ego depletion (Viljestyrken din blir sliten etter hvert og kan gjøre at du gir opp)

Dette er bare 4 av over 50 prosesser. Mye av arbeidet med å utvikle Easychange har gått ut på å forstå prosessenes kronologi innenfor et stort område av atferdsendringer.

Programmene er bygget opp rundt denne kronologien med generiske og områdespesifikke prediktorer.

Du kan lese mer om prosessene i de vitenskapelige artiklene.

500 dokumenterte
løsninger

Heldigvis har den samme forskningen også dokumentert over 500 forskjellige teknikker, terapier og metoder som kan bidra til å oppnå et positivt utfall av de forskjellige prosessene.

Vi kaller dette interventer.

Vi har lagret alle prediktorene og interventene i vår database, Psybase og har utviklet et proprietært IT-verktøy som kombinerer interventene med forekomstene av generiske og programspesifikke prediktorer for et bestemt endringsområde, til stammen for et program.

Denne stammen tilføres så brukervennlig tekst og design.

Summary of main methodologies in English

Layer 1: The theoretical foundation

 1. Goals, intentions, and successful change
 2. Self-determination theory
 3. Self-efficacy theory
 4. Self-regulation: from change initiation to change maintenance.
 5. Positive psychology
 6. The chronology of change

Layer 2: Basic therapeutic principles

 1. Motivational interviewing
 2. Cognitive behavioural therapy
 3. Metacognitive behavioural theory
 4. Affect regulation

Layer 3: Predictors of successful change

We operate with 24 generic predictors. In addition to these, we also add a large number of domain specific predictors.

Please see the articles for more details.