.

.

.

.

Historien om Changetech og Easychange

Changetech ble startet i 2006, men arbeidet startet allerede i 2001. Changetech er eiet av de ansatte og er støttet av Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Selskapets tjenester er i bruk i alle Nordiske land og i UK.

Her er vår historie:

2001

Happy Ending A/S stiftes for å utvikle verdens første evidensbaserte  røykesluttprogram, basert på psykologisk forskning. Forløper til Changetech.

2004

Røykesluttprogrammet Happy Ending (HE) lisensiert til Pfizer på verdensbasis. Får 2,2 millioner brukere i 51 land.

2006

Changetech (CT) stiftet. Støtte fra NHO og Helsedir for å utvikle Balance, program for å drikke mindre.

2008

2 Randomiserte kontrollerte studier (RCT) viser at Happy Ending er et av verdens mest effektive digitale røykesluttprogrammer. Programmet er oppdatert flere ganger og heter i dag Røykeslutt.

2009

CT’s teoretiske modell for utvikling av programmer publisert i CAIS (Communications for the Assosiation for Information Systems)

2010

Databasen Psybase og CT’s proprietære IT-system for mer kostnadseffektiv utvikling av digitale programmer for atferdsendring ferdigstilles.

2011

Changetech, A Discription of the psychological basis utgitt. Oppdateres årlig.

2012

Distribusjon av programmer i alle Nordiske land.

2013

Ny responsive design gjør alle programmer plattformuavhengige.

2014

RCT dokumenterer at Balance er et av verdens mest effektive digitale programmer for alkoholreduksjon.

2015

Alle programmer samles under felles brand, Easychange.

2016

CT har 22 programmer. Verdens største utvalg av dokumenterte psykologibaserte programmer for atferdsendring og personlig utvikling.

Et utvalg av programmene blir tilgjengelig for forbrukere i Norge.

Ansatte

Harald Schjelderup-Lund

Harald Schjelderup-Lund

Daglig leder

hsl@changetech.no

Synne Karoline Braarud

Synne Karoline Braarud

Leder for produktutvikling

skb@changetech.no

M. Ph. i Helsepsykologi.

Inge Stubdal

Inge Stubdal

Teknisk direktør

is@changetech.no

Silje Henriksen

Silje Henriksen

Prosjektleder

sh@changetech.no

M. Ph. i Helsepsykologi.

Ansatte

Harald Schjelderup-Lund

Harald Schjelderup-Lund

Daglig leder

hsl@changetech.no

Synne Karoline Braarud

Synne Karoline Braarud

Leder for produktutvikling

skb@changetech.no

M. Ph. i Helsepsykologi.

Inge Stubdal

Inge Stubdal

Teknisk direktør

is@changetech.no

Silje Henriksen

Silje Henriksen

Prosjektleder

sh@changetech.no

M. Ph. i Helsepsykologi.

Copyright Easychange © 2017

Vilkår   Kontaktinformasjon