Oppbyggingen av programmene

Denne teksten er først og fremst skrevet for psykologer og andre fagfolk.

Oppbyggingen av programmene følger kronologien i de psykologiske prosessene (prediktorene) i et endringsforløp. Målet er å gi brukeren «Just in time treatment».

Kronologien vil være forskjellig fra område til område. Å slutte å røyke har andre prediktorer enn å spise sunnere.

De psykologiske terapiene og teknikkene (interventer) som motvirker prosessene ligger innebygget i sesjonene.

Forenklet fremstilling

I tillegg til de programmerte sesjonene er det tre andre systemer som kjører parallellt.

Monitorering

Systemet følger brukerens atferd og tilbyr ekstra interventer for å forhindre relapse. I noen programmer rapporterer brukeren i tillegg regelmessig om hvordan det går.

System mot tilbakefall

(Relapse prevention)

En database med et stort antall interventer tilpasset de forskjellige programmene blir aksessert hvis monitoreringen oppdager fare for relapse.

Hjelp 24/7

Ved ønske om øyeblikkelig hjelp kan brukeren aksessere intervent-databasen via en filtrering basert på om problemet f. eks. er ego-depletion, motivasjonsfall, fristelse, osv.