Spirit

Hvordan leve bedre med MS

14 sesjoner

Spirit

Hvordan leve bedre med MS

14 sesjoner

Hele programmet er gratis

Hele programmet er gratis

I Spirit vil du få hjelp til å håndtere MS og de utfordringer sykdommen fører med seg på en bedre måte.

 

Spirit er et verktøy for økt livskvalitet og mestring av tanker og følelser.

Ved hjelp av positiv psykologi og metakognitive teknikker hjelpes man til å takle negative tanker, redusere stress og oppnå økt livskvalitet.

I hver sesjon må man gå igjennom forskjellige øvelser og teknikker som er basert på nyeste forskning innen helse og psykologi.

Du får tilgang til en programhjemmesiden hvor du kan ta sesjoner og øvelser på nytt.

Du får en Hjelp-knapp, som du kan bruke 24 timer i døgnet, hvis du trenger litt ekstra støtte.

SPIRIT eies og distribueres av Easychange, og Genzyme har betalt utviklingen av programmet og har eksklusive lisens.

Spirit inneholder ikke reklame, og er helt gratis å bruke

Spirit inneholder ikke reklame, og er helt gratis å bruke

Dette får du

 • Kunnskap om sammenhengen mellom kronisk sykdom og lykke
 • Teknikker for å håndtere bekymring og grubling
 • Avspenningsøvelser
 • Finn og bruk dine styrker
 • Styrking av selvfølelsen
 • En skriveøvelse for å bearbeide vanskelige ting
 • Råd om fysisk aktivitet
 • Hjelp til å bli engasjert og komme i flyt
 • En øvelse i takknemlighet
 • Hjelpknapp tilgjengelig 24 timer i døgnet
 • En programhjemmeside hvor du kan ta sesjoner og øvelser på nytt

Spirit kontakter deg via epost 2 ganger i uka.

Du bruker 10-15 minutter pr gang på mobil, nettbrett eller PC.

Spirit er helt gratis, og uten reklame.

Copyright Easychange © 2017

Vilkår   Kontaktinformasjon