Vilkår for bruk av Easychange

Generelt

Easychange-programmene skal ikke erstatte ordinær medisinsk eller psykologisk behandling. Programmene leveres av Changetech AS og er tilgjengelige via internett. Programmene er utviklet og driftet av Changetech AS. Brukerne har visse rettigheter og plikter.

Brukslisens

Når du melder deg på et program får du en personlig lisens til å til å benytte programmet på de vilkår som er inntatt her. Denne lisensen er personlig og kan ikke benyttes av andre.

Helse

Programmene gir ikke medisinske råd eller diagnoser. Du er selv ansvarlig for å kontakte lege dersom du er syk, samt å rådføre deg med lege dersom du er usikker på om du kan ta et program grunnet sykdommen din, medisinbruk, graviditet eller amming. Dersom din helsetilstand ikke tillater deltakelse i programmet, kan du ikke bruke programmet.

Barn og mindreårige

Esychange-programmene er ikke laget for, og retter seg ikke mot barn og mindreårige.

Dine personopplysninger

Når du tar et Easychange-program godkjenner du at Changetech AS eller deres databehandler lagrer de opplysninger du legger inn, slik at programmet kan tilpasses deg og gi deg best mulig utbytte. Du velger selv hvilke opplysninger du evt. legger inn. Du aksepterer å ikke legge inn sensitive personopplysninger (f.eks. helseinformasjon eller opplysninger eller politisk ståsted, se fullstendig liste i personopplysningsloven § 2 nr. 8).

Personopplysninger som er knyttet til deg som person vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre. Etter at du har avsluttet et program vil opplysninger du har lagt inn bli fullstendig anonymisert slik at det ikke blir mulig å knytte opplysninger til noe som kan identifisere deg (for eksempel e-mailadresse eller mobiltelefonnummer). Changetech AS står som eiere av data og du aksepterer at Changetech AS og deres databehandler fritt kan bruke anonymiserte data til forskning, utvikling av produkter og tjenester. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i denne forskningen.

Du kan når som helst henvende deg til oss for å få innsyn i hva som er lagret, rette opplysninger eller slette slike (evt. å trekke samtykket tilbake). Dersom du ikke er myndig, kan du ikke selv gi samtykke, men en foresatt/verge må på dine vegne samtykke ved å henvende seg til oss.

Fraskrivelse og begrensning av ansvar

Innhold, informasjon, produkter, tjenester osv. i våre programmer tilbys uten garantier i forhold til deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for avsatt formål, sikkerhet eller riktighet, og Changetech AS kan ikke bli gjort ansvarlige for dette. Vi kan heller ikke gi deg løfter om at du oppnår de mål du har satt deg.

Opphavsrett

All opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter og eller andre immaterielle rettigheter knyttet til programmene innehas av Changetech AS.

Brudd mot de allmenne vilkår

Vi har rett til umiddelbart og uten foregående meddelelse å avslutte eller fryse din deltakelse i programmer, dersom du bryter med noen bestemmelse i disse allmenne vilkår.

Brukslisensens varighet

Din lisens til å bruke programmet er begrenset til den tid det tar å gjennomføre programmet. Mht. innhold i programmer gjelder opphavsrett mv. også etter at lisensen er utløpt.

Easychange programmer

Nå kan du få det til! 

Easychange 

programmer

 

Nå kan du få det til!

Copyright Easychange © 2017

Vilkår   Kontaktinformasjon